Apoixos.com

Ελληνικά ομόλογα ως εγγύηση για την παροχή ρευστότητας στις τράπεζες θα δέχεται κατ΄ εξαίρεση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η ΕΚΤ θα δέχεται κατ΄ εξαίρεση ελληνικά ομόλογα (καθόσον δεν πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια) σε Πιστωτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Το συγκεκριμένο μέτρο είναι το δεύτερο κατά σειρά στοχευμένο μέτρο που λαμβάνει για την Ελλάδα η ΕΚΤ μετά την ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα αγορών (PΕΕP ), για την βοήθεια των ελληνικών τραπεζών και την διατήρηση της ρευστότητας στην ελληνική οικονομία. Η ΕΚΤ υιοθετεί όπως αναφέρει η ίδια μια πρωτοφανή δέσμη μέτρων διασφάλισης προς να αμβλύνουν την ένταση των προβλημάτων που έχουν προκαλέσει οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες σε ολόκληρη την ευρωζώνη. H EKT με τις αποφάσεις της διευκολύνει την χορήγηση δανείων με εγγυήσεις, διευκρινίζοντας ότι τα μέτρα αυτά είναι προσωρινά για τη διάρκεια της πανδημίας και θα επανεξεταστούν, πριν από το τέλος του 2020. Σε σχετική του δήλωση, ο υπουργός Οικονομικών αναφέρει: «Με σημερινή απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επαναφέρει την παρέκκλιση (waiver) που επηρεάζει την καταλληλότητα των ομολόγων που εκδίδει ή εγγυάται η Ελληνική Δημοκρατία και τα οποία χρησιμοποιούνται ως εξασφαλίσεις στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Υπενθυμίζεται ότι από το 2018 τα ελληνικά ομόλογα δεν γίνονταν αποδεκτά ως ενέχυρα, καθώς δεν πληρούσαν τις ελάχιστες απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Η απόφαση αυτή, σε συνδυασμό με την προηγούμενη απόφαση της ΕΚΤ με την οποία τα ελληνικά ομόλογα θεωρούνται αποδεκτοί τίτλοι στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης λόγω πανδημίας (PEPP), διευρύνει σημαντικά τις πηγές χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών και κατ’ επέκταση ενισχύει την ικανότητά τους να στηρίξουν την πραγματική οικονομία, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Επιπλέον, αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην εμπορευσιμότητα και τις αποτιμήσεις των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη στη χώρα μας. Με υπευθυνότητα, ενότητα και σχέδιο, δρώντας αποφασιστικά, θα βγούμε όρθιοι και δυνατοί από αυτόν τον αγώνα που δίνουμε, με το λιγότερο ατομικό, κοινωνικό και οικονομικό κόστος, και με τη μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική συνοχή».
Πακέτο για τους μακροχρόνια ανέργους αλλά και επιμέρους πακέτα για τους εργαζόμενους στον πρωτογενή τομέα που πλήττονται από την κρίση ετοιμάζει η κυβέρνηση όπως τόνισε σήμερα ο υφυπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης.
 
Το μέλος της κυβέρνησης αναγνωρίζει ότι υπάρχουν κάποιες ατέλειες στα υπάρχοντα μέτρα, ωστόσο επεσήμανε ότι «θα πρέπει να κρατήσουμε αποθέματα προκειμένου να υπάρξει μια επανεκκίνηση της οικονομίας μετά την κρίση».
 
Μιλώντας στον ΑΝΤ1 σημείωσε με νόημα ότι «δεν γνωρίζουμε ακόμη το σημείο εξόδου απ' αυτή την κρίση και δεν γνωρίζουμε και τις επιπτώσεις που θα υπάρχουν στον τουρισμό. Μπορεί να έχουμε ελάχιστο τουρισμό το καλοκαίρι, πρέπει να κρατήσουμε αποθέματα. Πρέπει να δούμε τις συνέπειες στον τουρισμό για να αποφασίσουμε για τους εποχικούς υπαλλήλους».
 
 
Όπως είπε ξεκινά σύντομα σύστημα από την ΑΑΔΕ για άμεση επικοινωνία όσων πλήττονται και δεν έχουν κλειδάριθμο. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κλείσουν ηλεκτρονικό ραντεβού, μέσω email.
Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) τα ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών του Φεβρουαρίου 2020 για 1.213.257 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες.
 
Oπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, που επικρατούν στη χώρα μας, εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοτελώς απασχολούμενοι έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις εναλλακτικές, ως εξής:
 
Την πληρωμή της εισφοράς που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική τους κατηγορία.
Την πληρωμή της εισφοράς Φεβρουαρίου 2020 μειωμένης κατά 25%, εφόσον έχουν εξοφλήσει ή εξοφλήσουν, μέχρι τις 10 Απριλίου, την εισφορά του Ιανουαρίου 2020.
Την πληρωμή της εισφοράς σε τέσσερις μηνιαίες δόσεις, χωρίς προσαυξήσεις, με καταβολή της 1ης δόσης έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, εφόσον εμπίπτουν στους πληττόμενους κλάδους.
Οι ανωτέρω επιλογές προβλέπονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που δημοσιεύτηκε στις 30 Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α' 75) και παρέχονται στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης της οικονομίας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού.
Διευκρινίζεται ότι:
α. Η πρώτη επιλογή αφορά στους ασφαλισμένους που επιθυμούν να διατηρήσουν το επίπεδο της ανταποδοτικής σύνταξης που έχουν σχεδιάσει, καθώς με τη δεύτερη επιλογή προσαρμόζονται αναλογικά οι συντάξιμες αποδοχές του Φεβρουαρίου 2020 (μείωση 25%).
β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή της μειωμένης εισφοράς είναι αφενός μεν να εξοφληθεί το ειδοποιητήριο, μέχρι την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 αφετέρου δε να έχει εξοφληθεί η εισφορά του Ιανουαρίου 2020 (ακόμη και αν πληρωθεί στις 10 Απριλίου, μαζί με την εισφορά του Φεβρουαρίου).
γ. Η δυνατότητα πληρωμής σε τέσσερις δόσεις, χωρίς προσαυξήσεις, αφορά μόνον όσους εντάσσονται στους πληττόμενους κλάδους, όπως αυτοί προσδιορίζονται από τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που έχουν ανακοινωθεί.
 
Για 181.414 ασφαλισμένους που δήλωσαν παράλληλα και μισθωτή εργασία, τα ειδοποιητήρια θα εκδοθούν αργότερα, μετά την επεξεργασία των στοιχείων της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) του Ιανουαρίου του 2020 και τον υπολογισμό της διαφοράς μεταξύ των εισφορών τους από μισθωτή εργασία και των εισφορών που αντιστοιχούν στην ασφαλιστική κατηγορία που επέλεξαν.
 
Υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή των εισφορών του Ιανουαρίου του 2020 και εφεξής πραγματοποιείται με νέο κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής (RF).
 
Για το λόγο αυτό, θα πρέπει όλοι οι ασφαλισμένοι που κάνουν χρήση πάγιας εντολής για την πληρωμή των ασφαλιστικών τους εισφορών να προχωρήσουν σε καταχώριση του νέου κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της τράπεζας, με την οποία συνεργάζονται.
Πηγή: iefimerida.gr
Αύξηση των πωλήσεων κατά 41% κατέγραψε η ηλεκτρονική αγορά του Skroutz τον μήνα Μάρτιο, όπου ξεκίνησαν να εφαρμόζονται και τα μέτρα περιορισμού της κίνησης με τους καταναλωτές να στρέφονται σε είδη που κανονικά περνάνε… απαρατήρητα
Όσο η κρίση βαθαίνει και “φουντώνει” η συζήτηση για το πώς θα χρηματοδοτηθούν όλα αυτά τα προγράμματα- μαμούθ για τη διάσωση των οικονομιών, μοιραία και το ελληνικό υπουργείο Οικονομικών μετρά και ξαναμετρά τις αντοχές του για την επόμενη ημέρα. Ήδη, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες, ο Χ. Σταϊκούρας προανήγγειλε την επέκταση των μέτρων στήριξης και το Μάιο, κάτι που σημαίνει πρακτικά ότι πριν καν βγει η οικονομία από την καραντίνα, απαιτούνται πάνω από 14 δισ ευρώ. Υπάρχουν;  
 
Αυτό που τονίζουν από την οδό Νίκης είναι μπορούμε να φτάσουμε ως τον Ιούνιο χωρίς να αγγίξουμε το “μαξιλάρι”. Κάποιοι, από κεκτημένη ταχύτητα παρερμήνευσαν, όμως, τις δηλώσεις του Χ. Σταϊκούρα, πιστεύοντας ότι η πρώτη φάση της κρίσης θα αφήσει ανέγγιχτο τον “κουμπαρά” των περίπου 37 δισ ευρώ. Ωστόσο, αυτό δεν είναι ακριβές, καθώς ήδη έχει γίνει περιορισμένη χρήση, περίπου 1 δισ ευρώ.  
 
Το «μαξιλάρι» είναι η έσχατη λύση
Το υπουργείο Οικονομικών όταν αναφέρεται στο “μαξιλάρι”, αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα 15,7 δισ ευρώ, που αποτελούνται κατά βάση από την τελευταία δόση του ESM και κάποιες εκδόσεις ομολόγων. Αυτό, παραμένει άθικτο και στόχος είναι να παραμείνει άθικτο τους επόμενους μήνες. “Αν ξεπεράσουμε το καλοκαίρι, χωρίς να αγγίξουμε τα 15,7 δισ ευρώ, θα είναι τεράστια επιτυχία”, σημειώνει υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος, συμπληρώνοντας ότι αυτό το “μαξιλάρι” είναι η έσχατη λύση, κοινώς η τελευταία γραμμή άμυνας, που θα ενεργοποιηθεί εάν πάνε όλα στραβά, αν τα σενάρια επιπτώσεων του κορωνοϊού τείνουν στην χειρότερη εκδοχή. Σε αυτή την περίπτωση, η εκτίμηση ή μάλλον η βεβαιότητα είναι ότι οι Ευρωπαίοι δεν θα μπλοκάρουν τη χρήση των 15,7 δισ ευρώ, τα οποία τυπικά είναι “κλειδωμένα” για την εξυπηρέτηση του Χρέους.  
 
Ταμειακά διαθέσιμα 20-22 δισ.
Ο “κουμπαράς” δεν είναι μόνο το “μαξιλάρι”. Είναι άλλα 20- 22 δισ ευρώ, ταμειακών διαθεσίμων,  από νεώτερες εκδόσεις ομολόγων, από τα πλεονάσματα, από τις καταθέσεις φορέων του Δημοσίου. Αυτά τα διαθέσιμα θα αξιοποιηθούν αλλά με φειδώ και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί περίπου 1 δισ ευρώ από αυτά, για τις έως τώρα ανάγκες. Η προσδοκία είναι ότι σε αυτά τα διαθέσιμα θα έρθουν να προστεθούν κονδύλια από την Ευρώπη, τα οποία είναι αναγκαία για χρηματοδοτηθούν οι κλαδικές παρεμβάσεις σε Τουρισμό, ναυτιλία, ακτοπλοϊα, Ενέργεια, πρωτογενή τομέα, όπως επίσης για να ανασχεθεί το κύμα απολύσεων, που αναμένεται από το καλοκαίρι και μετά. Υπάρχει, βέβαια και το “όπλο” του QE.  
 
Εκδοση ομολόγου εντός διμήνου
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο οικονομικό επιτελείο και στον ΟΔΔΗΧ σχεδιάζουν την επόμενη έκδοση ομολόγου, η οποία, εκτός δραματικού απροόπτου, θα πρέπει να αναμένεται εντός του επόμενου διμήνου, πριν δηλαδή αρχίσουν να βγαίνουν οι “μεγάλοι” στις αγοράς (Ιταλία, Ισπανία) κι αφού θα έχει αρχίσει να ομαλοποιείται η κατάσταση στο εσωτερικό. Αυτό που σημειώνουν αρμόδιες πηγές είναι ότι αν και βιώνουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια πώς θα εξελιχθούν, οι αγορές παρακολουθούν προσεκτικά τις κινήσεις που κάνει η Αθήνα, δηλαδή το πώς διαθέτει το χρήμα και το πώς σχεδιάζει την “επόμενη ημέρα”, ενώ θεωρείται ότι έχει εκτιμηθεί δεόντως το “μαξιλάρι” ασφαλείας που μένει ανέπαφο.  
 
Αυτήν τη στιγμή το 10ετές “παίζει” γύρω στο 2%, ωστόσο εκτιμάται η ενεργοποίηση αγορών από την ΕΚΤ θα ρίξει το κόστος κατά τουλάχιστον 0,6 πόντους κι αυτό θα είναι το σήμα για την έξοδο.  
 
economistas.gr
Σελίδα 1 από 153

Ροή ειδήσεων

Επικοινωνήστε μαζί μας 

apoixos.com@gmail.com